Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.

Zbudowaliśmy zespół specjalistów, którym zależy na profesjonalnym wspieraniu rozwoju dzieci. Dzięki naszemu zaangażowaniu, dużej wiedzy diagnostyczno-terapeutycznej oraz wysokim standardom pracy potrafimy skutecznie, uważnie i z życzliwością pomagać.

Pomagamy i wspieramy rozwój Waszego dziecka.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S. to miejsce, w którym specjaliści pracujący w zespole, są w stanie spojrzeć na dziecko całościowo, oceniając jego deficyty i możliwości. Określając najbliższą sferę rozwoju, jesteśmy w stanie tak zaplanować rodzaj i intensywność zajęć, by osiągnąć maksymalną efektywność. Współpracując z rodzicami, staramy się spełnić ich oczekiwania dotyczące terapii dziecka. Angażujemy rodziców i opiekunów w proces terapeutyczny, udzielamy instruktaży, pomagamy w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci.  Wnikliwość, profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego dziecka, elastyczność i otwartość, to cechy charakteryzujące Nasz Zespół.

Chcemy, by Każdy Rodzic i Każde Dziecko, opuszczało naszą poradnię z poczuciem sukcesu, dokonanego postępu i poczuciem uzyskania realnej, wielospecjalistycznej pomocy.

Kontakt z nami:

Aleja Przyjaciół 1
10-147 Olsztyn
tel.  89  697 33 04
kom. +48 784 318 405
e-mail: biuro@poradniasos.pl

Wczesne wspomaganie rozwoju

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Rehabilitacja niemowlaków

Dziecko obserwowane jest przez terapeutę od momentu wejścia do gabinetu. Ocenianie jest jak się zachowuje podczas rozbierania, jak reaguje na nowe otoczenie, na obcych, w jakiej relacji jest z mamą.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania.

Bilateralna integracja

Integracja Bilateralna jest metodą terapeutyczną, która wpływa na usprawnianie pracy obu półkul mózgowych, dzięki systematycznemu stosowaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych. Wpływa korzystnie jednocześnie na rozwój ruchowy, jak  i procesy poznawcze.

Neurologopeda

Diagnoza składa się z wywiadu z rodzicem dziecka, analizy posiadanej dokumentacji medycznej i specjalistycznej, obserwacji dziecka w zabawie swobodnej i kierowanej, badaniu sprawności artykulacyjnej oraz wymowy.

Terapia oromotoryczna

Mowa jest złożoną sprawnością motoryczną i działaniem dotykowo-proprioceptywnym, dlatego  techniki terapii OPT (Oral Placement Therapy)  są skutecznie  wykorzystywane w terapii logopedycznej.

Trening Johansena

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Psycholog dziecięcy

Na początku psycholog poprosi o opisanie problemów lub trudności, z którymi przyszedłeś. Potem porozmawiacie o dziecku i jego rozwoju. Taka rozmowa pozwoli Ci uporządkować wiedzę na temat Twojego dziecka, a także lepiej je zrozumieć.

Badanie gotowości szkolnej

W trakcie spotkań diagnostycznych staramy się traktować rodzica jako partnera w podejmowaniu decyzji w sprawie drogi edukacyjnej jego dziecka.

Kontakt z nami:

ul. Księcia Witolda 11a
10-067 M. Olsztyn
tel.  89  519 09 79
kom. +48 571 247 874;
e-mail: biuro@poradniasos.pl

Nasi specjaliści

Partnerzy