Metoda NDT-Bobath - Poradnia S.O.S w Olsztynie

Diagnostyka i rehabilitacja dzieci metodą NDT-Bobath