Anita Budrewicz

Anita Budrewicz

Anita Budrewicz

ligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Ateneum w Gdańsku. Ukończyła Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Integrację Bilateralną – Program szkolny, Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi zajęcia metodą Integracji sensorycznej w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.