Anna Parakiewicz

Anna Parakiewicz

e-mail: anna.parakiewicz@poradniasos.pl

Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej, współpracownik Instytutu Hiltona – Perkinsa w USA i Polskiego Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz ośrodków akademickich. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 1999 roku zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. Autorka publikacji na temat Integracji Sensorycznej i zespołu Marfana.

W Poradni S.O.S.:
Przeprowadza diagnozę rozwoju i funkcjonowania małego dziecka, Integracji Sensorycznej, konstruuje  indywidualne programy wspomagania rozwoju
w oparciu o wyniki diagnozy. Prowadzi terapię metodą Integracji Sensorycznej
i terapię widzenia dbając o rozwój dziecka we wszystkich sferach.