Beata Gralewska-Samarow

Beata Gralewska-Samarow

e-mail: beata.samarow@poradniasos.pl

Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalista w zakresie terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych, terapeuta integracji sensorycznej.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi zajęcia metodą Integracji Sensorycznej zajęcia pedagogiczne stymulujące rozwój dzieci w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.