Iwona Leończyk

Iwona Leończyk

Iwona Leończyk

Psycholog, biegła sądowa, coach. Od 2012 roku zajmuje się poradnictwem psychologicznym i pracą diagnostyczno – terapeutyczną, w tym wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wspierając i pomagając osobom i ich rodzinom w poradzeniu sobie z trudnościami i kryzysami. Prowadzę konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, także grupy wsparcia.

W Poradni S.O.S.:
W swojej codziennej pracy towarzyszy swoim klientom w poszukiwaniu rozwiązań służących zmianie i poprawie jakości życia, poradzeniu sobie z trudnościami i kryzysami, pracując na zasobach i indywidualnym potencjale klientów. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Prowadzi konsultacje dla rodziców. Współpracuje ze specjalistami w celu dostosowania form pomocy i terapii do potrzeb klientów.