Kamila Budrewicz

Kamila Budrewicz

Kamila Budrewicz

Logopeda. Trener Umiejętności Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunku Pedagogika Specjalna.

W Poradni S.O.S.:
Pracuje jako Logopeda. W terapii logopedycznej wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń m. in. Treningu Umiejętności Społecznych, Integracji Bilateralnej, Efektywnych Metod Wywoływania Głosek. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój mowy małych dzieci. Pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy.