Magdalena Polakowska

Magdalena Polakowska

e-mail: magdalena.polakowska@poradniasos.pl

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Ukończyła kursy: „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” w Centrum CBT w Warszawie, „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” w Warszawie. W trakcie szkolenia na psychoterapeutę poznawczo – behawioralnego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTTPB. Od 2009 roku zajmuje się poradnictwem psychologicznym i pracą diagnostyczno – terapeutyczną.

W Poradni S.O.S.:
Pracuje z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi z różnymi problemami, między innymi nadmiernym lękiem, depresją, różnego typu trudnościami szkolnymi, niską samooceną. Prowadzi konsultacje dla rodziców. Współpracuje ze specjalistami w celu dostosowania form pomocy i terapii do potrzeb klientów.