Marta Lalka

Marta Lalka

e-mail: marta.lalka@poradniasos.pl

Neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania początkowego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Od 13 lat zajmuje się pracą diagnostyczno – terapeutyczną.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi terapię neurologopedyczną i ogólnorozwojową dzieci w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju – opóźniony rozwój mowy, zaburzenia
w zakresie spożywania pokarmów, afazja dziecięca, korygowanie wad wymowy, rozwijanie funkcji poznawczych.