Olga Bednarska

Olga Bednarska

Olga Bednarska

Surdologopeda, logopeda medialny i pedagog. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim oraz podyplomowych na UMCS w Lublinie i Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany terapeuta ręki i terapii metodą Tomatisa. Pracą diagnostyczno – terapeutyczną zajmuje się od 11 lat.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi terapię logopedyczną i ogólnorozwojową w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – terapia dzieci z trudnościami w nabywaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych, opóźnionym rozwojem mowy, rehabilitacja dzieci po protezowaniu słuchu i wszczepieniu implantu ślimakowego.