Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk – pedagog, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie kierunku Diagnostyka Pedagogiczna z Edukacją Międzykulturową, a także kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W Poradni S.O.S.:
W Poradni S.O.S. prowadzi zajęcia pedagogiczne stymulujące rozwój małych dzieci oraz zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne, w tym korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci przedszkolnych w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.