Żaneta Budrewicz

Żaneta Budrewicz

Żaneta Budrewic

Pedagog Specjalny, Specjalista Terapii Pedagogicznej; Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej; Trener Umiejętności Społecznych TUS; Diagnosta i Terapeuta Ręki I i II stopnia. Diagnosta Baterią – 5/6R – ,,Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich.; Diagnosta Skali Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6) Od kilku lat aktywnie związana z pracą z dziećmi młodszymi jak i starszymi.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi terapię pedagogiczną (przygotowanie do szkoły oraz terapię dla dzieci dyslektycznych oraz zagrożonych dysleksją) oraz Terapię Integracji Sensorycznej.