Szkolenia - Poradnia S.O.S. w Olsztynie

Szkolenia

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Program szkolenia:

1. Podstawy anatomii i fizjologii kończyny górnej, budowa i funkcja ręki.
2. Rozwój ruchowy ręki w pierwszych latach życia – kształtowanie się prawidłowego chwytu pisarskiego.
3. Zaburzenia motoryki ręki i chwytu pisarskiego.
4. Etiologia i diagnoza – wybrane testy funkcjonalne.
5. Wpływ odruchów na grafomotorykę.
6. Integracja sensoryczna w rozwoju ruchowym ręki.
7. Etapy pracy nad prawidłowym rozwojem małej i dużej motoryki.
8. Plan terapii, ćwiczenia, dobór właściwych narzędzi i pomocy kształtujących prawidłowy chwyt pisarski.

Uwagi organizacyjne:

 • na szkolenie należy zabrać wygodny strój i buty na zmianę
 • z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona
 • miejsce szkolenia:
  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.
  przy ul. Księcia Witolda 11a w Olsztynie

Zapisy, koszt szkolenia:

 • 350 zł/ osoba
 • czas trwania 16 godzin: sobota 9:30-17:30, niedziela 9.00-16.00
 • termin: 03-04.12.2016 r.
 • zgłoszenia telefonicznie lub mailem: 89 519 09 79 lub biuro@poradniasos.pl
 • uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Prowadzenie:

mgr Małgorzata Rej: pedagog terapeuta, pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej; Terapeuta Integracji Bilateralnej i trener “Programu Szkolnego Integracji Bilateralnej” Terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat PSTIS); Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS); hipoterapeuta; logopeda, neurologopeda – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego; od 17 lat zajmuje się pracą z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksją, dysgrafią, dysortografią); diagnozą i terapią logopedyczną, terapią oromotoryczną OPT, karmieniem terapeutycznym dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym;

mgr Magdalena Hołozubiec: fizjoterapeuta – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego; Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP); Terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat PSTIS); Terapeuta Integracji Bilateralnej i trener “Programu Szkolnego Integracji Bilateralnej” ; hipoterapeuta; oligofrenopedagog; posiada 16-letnią praktykę w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. z dziećmi z trudnościami w nauce szkolnej, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, MPD.

POZOSTAŁE SZKOLENIA W 2017 roku:

Regulamin kursów – warunki zapisów

1. Zapisy na konkretne szkolenie rozpoczynają się z chwilą ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S.
2. Na szkolenie zakwalifikują się osoby, które najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia:

 • zgłoszą chęć uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia i wyślą go na adres mailowy: biuro@poradniasos.pl lub pocztą tradycyjną
 • wniosą opłatę za szkolenie na konto : 74 1090 1694 0000 0000 6803 9092
  Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka Sabina Giszter
  Ul. Iwaszkiewicza 27/12
  10-089 Olsztyn
  dopiskiem zawierającym: tytuł i datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
 • przyślą (pocztą e-mailową lub pocztą tradycyjną) potwierdzenie wpłaty koniecznie z dopiskiem zawierającym: imię i nazwisko, tytuł i datę szkolenia.

Uwaga! Bardzo prosimy o wpłaty za szkolenia w danym roku kalendarzowym (tzn. jeżeli szkolenia odbywają się w styczniu odpłatności należy dokonywać od 1 stycznia danego roku).

3. Planowane szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się na nie (i dokona wpłaty) przynajmniej piętnaście osób – w terminie określonym w pkt. 1.
4. O tym, czy szkolenie odbędzie się zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub ew. telefonicznie (najwcześniej 5 dni przed terminem szkolenia).
5. Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Poradnia zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
6. Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Pracownia nie zwraca wpłaconej kwoty.
7. Zainteresowanym wystawiamy fakturę. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY).
8. Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Poradnię otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
9. Szkolenia odbywają się w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. przy ulicy Księcia Witolda 11a w Olsztynie.

Kontakt:
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.
Aleja Przyjaciół 1; 10-147 Olsztyn
Telefon: 89 672 33 04
E-mail: biuro@poradniasos.pl