Elementy Integracji Sensorycznej i metod opartych o ruch w pracy nauczyciela

Założenia kursu:

Poznanie metod opartych o ruch, uzyskanie umiejętności przeprowadzania zajęć rozwijających sprawność motoryczną dzieci, celowości włączania zadań ruchowych w codzienny program zajęć niezależnie od ich rodzaju, uzyskanie gotowych sposobów pracy z dziećmi w trakcie godziny wychowawczej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych i innych.

TERMIN: 27.05.2017 r.
CENA: 180 zł
CZAS TRWANIA: 8 godzin
GODZINY: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S., ul. Ks. Witolda 11a, 10-067 Olsztyn

Prowadzenie

Ania Parakiewiczmgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, pracownik Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie, były pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytutu Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Giżycku.

Program

  • Charakterystyka metod opartych o ruch
  • Wpływ sprawności motorycznej na funkcjonowanie dziecka we wszystkich sferach rozwoju
  • Wykorzystanie metod opartych o ruch w domu, grupie przedszkolnej i klasie szkolnej, a także podczas pracy indywidualnej
  • Znaczenie pozycji ciała, chwytu narzędzia pisarskiego, ruchów dziecka w procesie uczenia się
  • Zastosowanie pomocy do zajęć ruchowych w trakcie zajęć z dziećmi
  • Zabawy i techniki rozwijające sprawność motoryczną

Dla kogo jest ten kurs

Rodzice, terapeuci, nauczyciele pracujący z dziećmi