Jak diagnozować problemy rozwojowe u dziecka w wieku wczesnodziecięcym oraz jak wspomagać jego rozwój?

Założenia kursu:

Nabycie umiejętności dostrzegania pierwszych sygnałów wskazujących na nieprawidłowości w rozwoju małego dziecka. Wspieranie rodziców w codziennym zmaganiu się z problemami dziecka. Zwrócenie uwagi na problemy w karmieniu, uspokojeniu dziecka, zaburzenia snu, długotrwały płacz oraz trudności w relacjach między dzieckiem a rodzicami wpływające na późniejsze opóźnienia w rozwoju dzieci. Techniki rozwijania więzi między dorosłymi a dziećmi, dostosowanie najbliższego otoczenia dziecka w celu wspomagania jego rozwoju oraz zabawy wpływające na regulację zachowania dziecka.

TERMIN: 10-11.06.2017 r.
CENA: 350 zł
CZAS TRWANIA: 16 godzin
GODZINY: sobota 9:00-18:00, niedziela 8:00-17:00

MIEJSCE: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S., ul. Ks. Witolda 11a, 10-067 Olsztyn

Prowadzenie

Ania Parakiewiczmgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, pracownik Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie, były pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytutu Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Giżycku.

Program

  • Etapy rozwoju dziecka związane z nabywaniem umiejętności społecznych i komunikacyjnych
  • Warunki prawidłowego rozwoju
  • Rola dorosłych i najbliższego otoczenia w stymulowaniu rozwoju dziecka
  • Problemy wieku wczesnodziecięcego z jakimi stykają się rodzice, pracownicy żłobków, nauczyciele przedszkoli
  • Narzędzia diagnostyczne pomocne w wykrywaniu nieprawidłowości w rozwoju dziecka
  • Sposoby dostosowania domu, sal przedszkolnych do potrzeb dzieci
  • Zabawy kontaktowe, aktywności stymulujące zmysły bazowe
  • Sposoby aktywnego spędzania czasu z dzieckiem

Dla kogo jest ten kurs

Rodzice, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy żłobków, Domów Małego Dziecka