Pomoc dziecku dyspraktycznemu

Założenia kursu:

Określenie przyczyn trudności dziecka, które jawi się otoczeniu, jako niezdarne, powolne, mające kłopoty w nawiązywaniu przyjaźni, nie radzące sobie z codziennymi czynnościami, takimi jak, ubieranie, wiązanie sznurówek, jazda na rowerze, gra w piłkę. Poznanie typowych trudności na jakie narażone jest dziecko z dyspraksją w codziennym życiu i szkole. Przedstawienie możliwości dostosowania trybu życia, sposobów wykonywania codziennych czynności, organizowania odrabiania prac domowych, uczenia poszczególnych zadań i przedmiotów szkolnych w sposób rozwijający dziecko z dyspraksją rozwojową oraz wspierający jego rodzinę i nauczycieli

TERMIN: 07.10.2017 r.
CENA: 180 zł
CZAS TRWANIA: 8 godzin
GODZINY: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S., ul. Ks. Witolda 11a, 10-067 Olsztyn

Prowadzenie

Ania Parakiewiczmgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, pracownik Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie, były pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytutu Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Giżycku.

Program

  • Charakterystyka dyspraksji rozwojowej
  • Rozwój podstawowych systemów sensorycznych oraz objawy nieprawidłowości ze strony wszystkich układów zmysłowych powodujące powstawanie trudności w planowaniu motorycznym
  • Doświadczenia dzieci z dyspraksją
  • Sposoby pomocy dzieciom z dyspraksją w szkole i w domu

Dla kogo jest ten kurs

Rodzice, terapeuci, nauczyciele pracujący z dziećmi z dyspraksją