Skuteczna diagnoza Integracji Sensorycznej – konstruowanie specjalistycznej diagnozy

Założenia kursu:

Uczestnicy będą mieli możliwość poznania praktycznych sposobów diagnozowania dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, dzieci w wieku wczesnodziecięcym, uzyskają umiejętność przeprowadzania efektywnego wywiadu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, otrzymają autorskie, sprawdzone narzędzia pomocne podczas przeprowadzania diagnozy, zdobędą informacje na temat dalszego postępowania z dzieckiem po otrzymaniu diagnozy SI, będą mogli wymienić się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami zajęć, a co najważniejsze obserwować i współdziałać podczas tworzenia diagnozy Integracji Sensorycznej dla dziecka zaproszonego na konsultację w ramach warsztatu.

TERMIN I: 13-14.05.2017 r.
TERMIN II: 25-26.11.2017 r.
CENA: 500 zł
CZAS TRWANIA: 16 godzin
GODZINY:sobota 9:00-18:00, niedziela 8:00-17:00

MIEJSCE: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S., ul. Ks. Witolda 11a, 10-067 Olsztyn

Prowadzenie

Ania Parakiewiczmgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, pracownik Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie, były pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytutu Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Giżycku.

Program

  • Kasyfikacje zaburzeń Integracji Sensorycznej
  • Przeprowadzanie wywiadu z rodzicami – procedury, Kwestionariusz wywiadu
  • Obserwacja dziecka w trakcie aktywności własnej
  • Kierowana obserwacja dziecka
  • Opis diagnostyczny
  • Rola zaleceń w diagnozie Integracji Sensorycznej
  • Przeprowadzenie wszystkich etapów diagnozy dziecka zaproszonego na badanie Integracji Sensorycznej, tworzenie opisu diagnostycznego, zaprezentowanie go rodzicom wraz z przekazaniem zaleceń, co do dalszego postępowania z dzieckiem.

Dla kogo jest ten kurs

Terapeuci Integracji Sensorycznej po uzyskaniu II stopnia, po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu SI, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej