Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – strategie pomocowe w domu i szkole

Założenia kursu:

Przedstawienie dysfunkcji w rozwoju bazowych systemów zmysłowych u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera oraz prezentacja podstawowych aktywności stymulujących rozwój procesów sensorycznych.

TERMIN: 18.03.2017 r.
CENA: 280 zł
CZAS TRWANIA: 8 godzin
GODZINY: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S., ul. Ks. Witolda 11a, 10-067 Olsztyn

Prowadzenie

Ania Parakiewiczmgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, pracownik Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie, były pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytutu Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Giżycku.

Program

  • Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera związane z nieprawidłowymi procesami przetwarzania sensorycznego.
  • Opis trzech przypadków dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami w rozwoju Integracji Sensorycznej, analiza zauważanych trudności.
  • Objawy dysfunkcji Integracji Sensorycznej.
  • Definicja Integracji Sensorycznej.
  • Rola zmysłów w procesie uczenia się.
  • Charakterystyka nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych układów zmysłowych.
  • Diagnoza nieprawidłowości w rozwoju zmysłów bazowych:
  • Założenia terapii z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej
  • Przykładowe aktywności stymulujące rozwój zmysłów bazowych
  • Strategia radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi u dzieci

Dla kogo jest ten kurs

Rodzice, terapeuci, nauczyciele pracujący z dziećmi z ASD.