Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania

Założenia kursu:

Poznanie roli zaburzeń Integracji Sensorycznej w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, możliwości zastosowania narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie nieprawidłowego funkcjonowania zmysłów bazowych, nabycie umiejętności przeprowadzania aktywności sensomotorycznych wspomagających naukę czytania i pisania.

TERMIN: 04.03.2017 r.
CENA: 180 zł
CZAS TRWANIA: 8 godzin
GODZINY: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S., ul. Ks. Witolda 11a, 10-067 Olsztyn

Prowadzenie

Ania Parakiewiczmgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, pracownik Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie, były pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytutu Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Giżycku.

Program

 • Podstawowe założenia metody Integracji Sensorycznej
 • Objawy dysfunkcji Integracji Sensorycznej
 • Definicja Integracji Sensorycznej wskazująca na konieczność prawidłowego funkcjonowania zmysłów bazowych w nabywaniu umiejętności szkolnych.
 • Rola poszczególnych zmysłów w procesie uczenia się.
 • Diagnoza nieprawidłowości w rozwoju zmysłów bazowych:
 • Wywiad z rodzicem dziecka
 • Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego
 • Arkusz dotyczący aktywności dziecka w trakcie zabawy dowolnej i kierowanej
 • Kliniczna Obserwacja
 • Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT /
 • Testy Praksji /SIPT/ i próby graficzne
 • Arkusz Badania Asymetrycznego Tonicznego Odruchu Szyjnego
 • Kwestionariusz Oceny Widzenia
 • Test Ruchów Oczu
 • Założenia terapii z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej
 • Objawy nieprawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych skutkujące trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Definicja dysleksji rozwojowej oraz rodzaje zaburzeń jej towarzyszącychBudowa mózgu osoby dyslektycznej
 • Deficyt kanału wielkokomórkowego
 • Zaburzenia pracy móżdżku u osób z dysleksją
 • Rola przetrwałych odruchów w powstawaniu zaburzeń czytania i pisania
 • Przykładowe aktywności stymulujące rozwój zmysłów bazowych
 • Ćwiczenia kontroli wzrokowej
 • Ćwiczenia sensoryczno-motoryczne
 • Terapia dźwiękowa i programy stymulacji słuchowej