Zaburzenia zachowania u dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi w świetle teorii integracji sensorycznej

Założenia kursu:

Nabycie umiejętności rozpoznawania zachowań niepożądanych o podłożu nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego oraz stosowanie oddziaływań zmysłowych celem uzyskania poprawy w zachowaniu dziecka.

Zdobycie wiedzy w zakresie:
1. podstawowych rodzajów nieprawidłowego funkcjonowania bazowych systemów zmysłowych
2. różnicowania przyczyn powstawania zachowań niepożądanych
3. strategii stymulacyjnych mających na celu eliminację zachowań niepożądanych

TERMIN: 09.12.2017 r.
CENA: 280 zł
CZAS TRWANIA: 8 godzin
GODZINY: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S., ul. Ks. Witolda 11a, 10-067 Olsztyn

Prowadzenie

Ania Parakiewiczmgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, pracownik Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie, były pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytutu Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodka Wczesnej Interwencji w Giżycku.

Program

  • Charakterystyka zachowań dzieci trudnych wychowawczo
  • Podstawy teoretyczne metody Integracji Sensorycznej
  • Rozwój podstawowych systemów sensorycznych
  • Objawy nieprawidłowości ze strony wszystkich układów zmysłowychDoświadczenia dzieci z problemami sensorycznymi
  • Sposoby pomocy dzieciom trudnym wychowawczo bez udziału specjalistycznego sprzętu

Dla kogo jest ten kurs

Rodzice, terapeuci, nauczyciele pracujący z dziećmi z zaburzeniami zachowania