Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.

Zbudowaliśmy zespół specjalistów, którym zależy na profesjonalnym wspieraniu rozwoju dzieci. Dzięki naszemu zaangażowaniu, dużej wiedzy diagnostyczno-terapeutycznej oraz wysokim standardom pracy potrafimy skutecznie, uważnie i z życzliwością pomagać.

Szanowni Państwo

Prosimy, aby przed przybyciem do Poradni (na zajęcia lub konsultacje/badania) dokładnie się Państwo z nimi zapoznali. Ich przestrzeganie będzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie Poradni – Dzieciom, Rodzicom i Pracownikom.

Zasady bezpieczeństwa

Pomagamy i wspieramy rozwój Waszego dziecka.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S. to miejsce, w którym specjaliści pracujący w zespole, są w stanie spojrzeć na dziecko całościowo, oceniając jego deficyty i możliwości. Określając najbliższą sferę rozwoju, jesteśmy w stanie tak zaplanować rodzaj i intensywność zajęć, by osiągnąć maksymalną efektywność. Współpracując z rodzicami, staramy się spełnić ich oczekiwania dotyczące terapii dziecka. Angażujemy rodziców i opiekunów w proces terapeutyczny, udzielamy instruktaży, pomagamy w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci.  Wnikliwość, profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego dziecka, elastyczność i otwartość, to cechy charakteryzujące Nasz Zespół.

Chcemy, by Każdy Rodzic i Każde Dziecko, opuszczało naszą poradnię z poczuciem sukcesu, dokonanego postępu i poczuciem uzyskania realnej, wielospecjalistycznej pomocy.

Kontakt z nami:

Aleja Przyjaciół 1
10-147 Olsztyn

Telefon: 89 519 04 13
e-mail: biuro@poradniasos.pl

Wczesne wspomaganie rozwoju

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Rehabilitacja niemowlaków

Dziecko obserwowane jest przez terapeutę od momentu wejścia do gabinetu. Ocenianie jest jak się zachowuje podczas rozbierania, jak reaguje na nowe otoczenie, na obcych, w jakiej relacji jest z mamą.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania.

Neurologopeda

Diagnoza składa się z wywiadu z rodzicem dziecka, analizy posiadanej dokumentacji medycznej i specjalistycznej, obserwacji dziecka w zabawie swobodnej i kierowanej, badaniu sprawności artykulacyjnej oraz wymowy.

Zaburzenia ze spectrum autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowych o wieloczynnikowej etiologii. Jest opisywany jako odbiegający od typowego sposób funkcjonowania, powiązany z dużymi trudnościami w budowaniu relacji społecznych oraz odmiennym odbiorem świata.

Badanie gotowości szkolnej

W trakcie spotkań diagnostycznych staramy się traktować rodzica jako partnera w podejmowaniu decyzji w sprawie drogi edukacyjnej jego dziecka.

Psycholog dziecięcy

Na początku psycholog poprosi o opisanie problemów lub trudności, z którymi przyszedłeś. Potem porozmawiacie o dziecku i jego rozwoju. Taka rozmowa pozwoli Ci uporządkować wiedzę na temat Twojego dziecka, a także lepiej je zrozumieć.

Dysleksja

Wielu badaczy i autorów prac na temat dysleksji zgadza się, że zaburzenie to nie jest zjawiskiem jednolitym i możemy wyróżnić różne jej podtypy i rodzaje. Możemy również umiejscawiać je na kontinuum od łagodnej dysleksji do nasilonej, głębokiej dysleksji.

Kontakt z nami:

Aleja Przyjaciół 1
10-147 Olsztyn

Telefon: 89 519 04 13
e-mail: biuro@poradniasos.pl

CLOSE
CLOSE