Konsultacja lekarska

 • lek. med. Ewa Man-Kozłowska – Specjalista Rehabilitacji Medycznej – 300 zł

Rehabilitacja niemowląt i dzieci

 • Ocena neurorozwojowa dziecka z instruktażem pielęgnacyjnym – 250 zł
 • Terapia metodą Vojty – 150 złotych
 • Terapia neurorozwojowa NDT-Bobath – 150 zł

Integracja sensoryczna

 • Terapia integracji sensorycznej – 100 zł
 • Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej – 100 zł
 • Terapia pedagogiczna – 100 zł

Neurologopeda

 • Konsultacja neurologopedyczna – 200 zł
 • Terapia neurologopedyczna – 100 zł

Play Therapy

 • Konsultacja z Rodzicem (50 minut) – 150 zł
 • Sesja terapeutyczna (45 minut/60 minut) – 100 zł/150 zł

Psycholog

 • Konsultacja psychologiczna (50 minut) – 150 zł
 • Terapia psychologiczna (45 minut/60 minut) – 100 zł/150 zł

Badania psychologiczno-pedagogiczne

 • Obserwacja psychologiczna – 200 zł (50 minut)
 • Diagnoza gotowości szkolnej – 350 zł
 • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) – 500 zł
 • Badanie możliwości intelektualnych/poznawczych: 300-350 zł (cena uzależniona od rodzaju wykonanych testów)
 • Badanie inteligencji emocjonalnej/kompetencji społecznych/osobowości: 200-350 zł (cena uzależniona od rodzaju wykonywanego testu/wybranego kwestionariusza)
 • Badanie testem ADOS-2 Protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) – 450 zł
 • Wywiad do diagnozy autyzmu ADI-R – 350 zł (ok.120 – 180 minut)

Badania neuropsychologiczne

 • 90 minut badań – 300 zł

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Skierowany jest do dzieci u których wykryto niepełnosprawność, a nie podjęły jeszcze nauki w szkole. Program jest realizowany BEZPŁATNIE.