Diagnoza neuropsychologiczna – dla kogo?

Diagnoza neuropsychologiczna skierowana jest do dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Proces kształtowania się neuronalnego podłoża dla wszystkich procesów rozwojowych dziecka może zostać zakłócony w różnych momentach i spowodować rozmaite konsekwencje na poziomie biologicznym i behawioralnym.

Zaburzenia mogą wystąpić w zakresie:

 • procesów poznawczych,
 • procesów emocjonalnych,
 • funkcjonowania społecznego,
 • behawioralnym,
 • ruchowym.

W przypadku dzieci, u których występują zakłócenia rozwoju psychoruchowego wczesna diagnoza neuropsychologiczna odgrywa istotną rolę. Wczesne wykrycie istniejących zaburzeń pozwala na szybkie podjęcie oddziaływań terapeutycznych. Zwiększa to szansę u dziecka na przywrócenie utraconych lub wspomaganie słabo rozwijających się funkcji. Umożliwia powrót do optymalnego funkcjonowania.

Co powinno zaniepokoić rodzica?

Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy

 • nietypowy wygląd twarzoczaszki, dysmorfie,
 • plamki „kawa z mlekiem” na skórze, guzki,
 • zbyt szybki przyrost obwodu głowy/duża główka,
 • objaw „zachodzącego słońca” – tendencja do zwracania oczu ku dołowi,
 • brak symetrii napięcia mięśniowego (hipotonia/hipertonia),
 • brak symetrii ruchu kończyn,
 • podobna morfologia określonych ruchów, ich powtarzalność (podejrzenie padaczki),
 • brak osiągania rozwojowych kamieni milowych w rozwoju motoryki dużej (postawa ciałai lokomocja) oraz motoryki małej (chwytanie, manipulacja pod kontrolą wzroku),
 • brak wyraźnych postępów rozwojowych,
 • niesymetryczny chód, na szerokiej podstawie, na palcach, z przechyleniem,
 • częste upadki, drżenia,
 • brak prawidłowej fiksacji wzroku na obiekcie statycznym oraz poruszającym się, oczopląs,
 • niechęć do wykonywania czynności samoobsługowych
 • niechęć do rysowania, układania wieży z klocków, układanek,
 • brak adekwatnej reakcji na ból, temperaturę, smaki, zapachy,
 • brak rozglądania się, patrzenie „niewidzącymi oczami”,
 • niezauważanie części obrazu wzrokowego, trudności w przeszukiwaniu pola wzrokowego (dziecko patrzy na część obrazka, ignorując pozostałą),
 • brak reakcji wzbudzenia ruchowego na widok bliskich,
 • brak fiksacji wzroku na twarzy ludzkiej,
 • brak odwzajemniani uśmiechu matki,
 • brak zainteresowania kontaktem z bliskimi,
 • negatywna reakcja na kontakt fizyczny.

Wiek przedszkolny i szkolny

 • regres, zatrzymanie rozwoju w jakiejkolwiek sferze,
 • zachowania dziwne, nietypowe, których nie można wyjaśnić czynnikami psychologicznymi,
 • ruchy mimowolne lub pląsawicze nasilone,
 • stereotypie ruchowe, drżenia zamiarowe,
 • trudności z inicjowaniem, rozpoczęciem ruchu,
 • objawy obsesyjno-kompulsywne lub tiki o nagłym początku lub szybko nasilające się,
 • nasilająca się nadpobudliwość, agresja, zachowania niszczycielskie, cechy autystyczne, problemy ze snem,
 • zaburzenia lękowe, pobudliwość, gwałtowne zamiany nastroju, drażliwość,
 • zachowania autystyczne, niezgrabność ruchowa, opóźnienie rozwoju intelektualnego, trudności w koncentracji, cechy zespołu depresyjnego, utrata zainteresowań, obniżenie nastroju,
 • drażliwość, trudności w koncentracji, zaburzenia lękowe.

Zaburzenia neurorozwojowe

To szeroka kategoria trwałych problemów funkcjonowania dziecka wynikających z nieprawidłowej aktywności ośrodkowego układu nerwowego OUN. Są one efektem wrodzonych zmian wynikających z anomalii genetycznych lub z oddziaływania zróżnicowanych czynników patogennych w okresie prenatalnym, które spowodowały zmianę i reorganizację typowej ścieżki rozwoju mózgowia.

Zaburzenia neurorozwojowe identyfikowane są na podstawie:

 • rozpoznania defektów genetycznych (np. Zespół Downa, Zespół Willamsa)
 • defektów mózgowia (np. mikrocefalia)
 • typowych dla obrazu klinicznego deficytów poznawczych i/lub w zachowaniu, wiązanych z trwałą dysfunkcją OUN (np. autyzm, ADHD, specyficzne zaburzenia uczenia się)

Zaburzenia nabyte

Są one skutkiem uszkodzenia początkowo prawidłowo rozwijającego się ośrodkowego układu nerwowego w okresie postnatalnym. Rozwój OUN zostaje zatrzymany lub zakłócony przez zróżnicowane czynniki patogenne.

Wśród nich można wyróżnić następujące grupy dzieci:

 • z chorobami metabolicznymi (zatrucie lub podtrucie mózgowia toksynami kumulującymi się w procesie błędnej przemiany materii),
 • z niektórymi chorobami somatycznymi mającymi wpław na OUN (choroby układu krążenia, układu oddechowego),
 • z postępującymi chorobami OUN (np. leukodystrofiami),
 • po urazach czaszkowo-mózgowych,
 • po udarach,
 • z chorobami rozrostowymi OUN,
 • po przebyciu inwazyjnego leczenia,
 • po intoksykacjach,
 • po przebyciu zakażeń wirusowych lub/i bakteryjnych.

Etapy diagnozy neuropsychologicznej

 1. Wywiad z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi Dziecka.
 2. Analiza dokumentacji ze wszystkich dostępnych źródeł.
 3. Obserwacja dziecka (stan świadomości, orientacja, wgląd i krytycyzm, stan emocjonalny, aktywność psychiczna).
 4. Zastosowanie adekwatnych metod oceny psychometrycznej.
 5. Zastosowanie metod eksperymentalno-klinicznych.
 6. Wnioskowanie i interpretacja wyników.
 7. Sporządzenie diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej.

Obszary badań w diagnozie neuropsychologicznej

 1. Spostrzeganie wzrokowe, wzrokowo-przestrzenne
 2. Orientacja przestrzenna.
 3. Spostrzeganie słuchowe i lokalizacja dźwięków (materiał językowy i niejęzykowy).
 4. Somatognozja.
 5. Motoryka, w tym praksja oralna i dynamiczna.
 6. Funkcje językowo-komunikacyjne (nadawanie i rozumienie).
 7. Funkcje intelektualne.
 8. Pamięć i uczenie się.
 9. Uwaga.
 10. Funkcje wykonawcze, w tym hamowanie reakcji.
 11. Rozumienie w zakresie poznania społecznego.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Zaproponujemy też cele i rodzaj terapii, która może być skuteczna dla Twojego dziecka.