Czym zajmuje się neurologopeda?

Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

Neurologopeda

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Skierowany jest do dzieci u których wykryto niepełnosprawność, a nie podjęły jeszcze nauki w szkole. Program jest realizowany BEZPŁATNIE.

Neurologopeda Olsztyn

Kiedy należy udać się do neurologopedy dziecięcego?

 • kiedy dziecko ma trudności ze ssaniem piersi lub butelki,
 • przyjmowaniem pokarmów;
 • kiedy dziecko 6-miesięczne nie gaworzy;
 • kiedy dziecko roczne nie podejmuje prób naśladowania odgłosów, nie wypowiada prostych wyrazów „mama”, „tata”;
 • kiedy dziecko 2-3 letnie komunikuje się tylko za pomocą gestówni pojedynczych dźwięków;
 • kiedy mowa dziecka nie jest zrozumiała dla otoczenia;
 • kiedy dziecko ma trudności w komunikacji.

Pierwsza wizyta u neurologopedy

W jaki sposób się do niej przygotować? Co trzeba zabrać ze sobą?

 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • dokumentację medyczną – wyniki badań słuchu, wzroku, inne (jeśli dziecko taką posiada),
 • opinie i orzeczenia (jeśli dziecko takie posiada),
 • jeśli dziecko ma trudności z jedzeniem – łyżeczkę, śliniak, pokarm, który dziecko lubi, by neurologopeda mógł zaobserwować jak przebiega proces jedzenia.

Co trzeba widzieć/przypomnieć sobie?

 • Jak przebiegała ciąża, poród i pierwsze tygodnie po porodzie?
 • Jakiego typu choroby przechodziło dziecko?
 • Jak długo dziecko ssało pierś?
 • W jaki sposób i jak długo było karmione na poszczególnych etapach rozwoju?
 • Kiedy pojawiły się pierwsze słowa?
 • Czy w najbliższej rodzinie wystąpiły przypadki podobnych zaburzeń?

Diagnoza

Diagnoza składa się z wywiadu z rodzicem dziecka, analizy posiadanej dokumentacji medycznej i specjalistycznej, obserwacji dziecka w zabawie swobodnej i kierowanej, badaniu sprawności artykulacyjnej oraz wymowy.

Terapia neurologopedyczna dziecka

Terapia opiera się na cyklu cotygodniowych spotkań trwających 45 min każde. Podczas terapii realizowane są cele wynikające z diagnozy dziecka, z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod terapeutycznych.

W trakcie zajęć terapeutycznych staramy się podążać za dzieckiem, dostosowując zadania do jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i gotowości działania. Wykorzystujemy elementy wielu metod, by zajęcia były atrakcyjne, interesujące i efektywne, by przebiegały w przyjaznej i miłej atmosferze.

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Skierowany jest do dzieci u których wykryto niepełnosprawność, a nie podjęły jeszcze nauki w szkole. Program jest realizowany BEZPŁATNIE.