Nasi specjaliści - Poradnia S.O.S. w Olsztynie

Nasi specjaliści

Sabina Giszter

Dyrektor Poradni. Koordynuje pracę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w poradni. Konsultuje, diagnozuje i prowadzi terapie stymulujące rozwój dzieci.

czytaj więcej

Iza Kotwicka

Asystent koordynatora Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, wykonuje prace administracyjno-biurowe dotyczące dokumentacji WWRD.

czytaj więcej

Marta Kardynał

Prowadzi terapię wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami rozwojowymi – asymetrią ułożeniową, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, kręczem szyi, zespołami metabolicznymi i genetycznymi.

czytaj więcej

Marta Lalka

Prowadzi terapię neurologopedyczną i ogólnorozwojową dzieci w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju – opóźniony rozwój mowy, zaburzenia
w zakresie spożywania pokarmów, korygowanie wad wymowy.

czytaj więcej

Anna Parakiewicz

Przeprowadza diagnozę rozwoju i funkcjonowania małego dziecka, Integracji Sensorycznej, konstruuje  indywidualne programy wspomagania rozwoju w oparciu o wyniki diagnozy.

czytaj więcej

Beata Gralewska-Samarow

Prowadzi zajęcia metodą Integracji Sensorycznej oraz zajęcia pedagogiczne stymulujące rozwój dzieci w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

czytaj więcej

Małgorzata Rej

Prowadzi terapię logopedyczną połączoną z terapiami neuroruchowymi, diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego Johansen IAS.

czytaj więcej

Ewa Man-Kozłowska

Przeprowadza badanie lekarskie obejmujące u niemowląt głównie ocenę rozwoju psychomotorycznego, u dzieci starszych ocenę chodu i postawy ciała  oraz udziela zaleceń odnośnie dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

czytaj więcej

Magdalena Polakowska

Pracuje z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi z różnymi problemami, między innymi nadmiernym lękiem, depresją, różnego typu trudnościami szkolnymi, niską samooceną.

czytaj więcej

Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk

Prowadzi zajęcia pedagogiczne stymulujące rozwój małych dzieci oraz zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne, w tym korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci przedszkolnych w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

czytaj więcej

Anna Jaroszewska

Terapeuta Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej od kilkunastu lat zajmuje się pracą z dziećmi z różnego typu niepełnosprawnościami.

czytaj więcej

Justyna Leżańska

Neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

czytaj więcej

Elżbieta Skoczeń

Oligofrenopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Nauczyciel Wczesnej Edukacji Zintegrowanej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

czytaj więcej

Aleksandra Dębska

Aleksandra Dębska

Oligofrenopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Trener umiejętności społecznych TUS-SST. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

czytaj więcej