Nasi specjaliści

Sabina Giszter

Dyrektor Poradni. Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

czytaj więcej

Iza Kotwicka

Specjalista ds. administracyjno-finansowych. Zastępca Dyrektora Poradni. Wykonuje prace administracyjno-biurowe dotyczące dokumentacji WWRD.

czytaj więcej

Ewa Man-Kozłowska

Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista rehabilitacji medycznej . Od 10 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami postawy ciała, schorzeniami neurologicznymi i z chorobami układu oddechowego.

czytaj więcej

Marta Kardynał

Fizjoterapeuta. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Vojty i Prechtla. Od 14 lat zajmuje się rehabilitacją ruchową dzieci.

czytaj więcej

Marta Lalka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania początkowego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Od 13 lat zajmuje się pracą diagnostyczno – terapeutyczną.

czytaj więcej

Olga Bednarska

Olga Bednarska

Surdologopeda, logopeda medialny i pedagog. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim oraz podyplomowych na UMCS w Lublinie i Uniwersytecie Gdańskim.

czytaj więcej

Kamila Budrewicz

Kamila Budrewicz

Logopeda. Trener Umiejętności Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunku Pedagogika Specjalna.

czytaj więcej

Anna Parakiewicz

Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej, współpracownik Instytutu Hiltona – Perkinsa w USA i Polskiego Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz ośrodków akademickich.

czytaj więcej

Żaneta Budrewicz

Żaneta Budrewicz

Pedagog Specjalny, Specjalista Terapii Pedagogicznej; Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej; Trener Umiejętności Społecznych TUS; Diagnosta i Terapeuta Ręki I i II stopnia.

czytaj więcej

Beata Gralewska-Samarow

Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalista w zakresie terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych, terapeuta integracji sensorycznej.

czytaj więcej

Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk

Pedagog, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunku Diagnostyka Pedagogiczna z Edukacją Międzykulturową, a także kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

czytaj więcej

Anita Budrewicz

Anita Budrewicz

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Ateneum w Gdańsku.

czytaj więcej

Iwona Kamińska

Iwona Kamińska

Oligofrenopedagog, Nauczyciel Wczesnej, Zintegrowanej Edukacji, Terapeuta Integracji Sensoryczne, Terapeuta Ręki. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

czytaj więcej

Aleksandra Dębska

Aleksandra Dębska

Oligofrenopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Trener umiejętności społecznych TUS-SST. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

czytaj więcej

Magdalena Polakowska

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

czytaj więcej

Iwona Leończyk

Iwona Leończyk

Psycholog, biegła sądowa, coach. Od 2012 roku zajmuje się poradnictwem psychologicznym i pracą diagnostyczno – terapeutyczną, w tym wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

czytaj więcej

Anna Jeziorska

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

czytaj więcej