Nasi specjaliści

Sabina Giszter

Dyrektor Poradni. Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

czytaj więcej

Iza Kotwicka

Specjalista ds. administracyjno-finansowych. Zastępca Dyrektora Poradni. Wykonuje prace administracyjno-biurowe dotyczące dokumentacji WWRD.

czytaj więcej

Ewa Man-Kozłowska

Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista rehabilitacji medycznej . Od 10 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami postawy ciała, schorzeniami neurologicznymi i z chorobami układu oddechowego.

czytaj więcej

Marta Kardynał

Fizjoterapeuta. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Vojty i Prechtla. Od 14 lat zajmuje się rehabilitacją ruchową dzieci.

czytaj więcej

Marta Lalka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania początkowego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Od 13 lat zajmuje się pracą diagnostyczno – terapeutyczną.

czytaj więcej

Ania Przyborowska

Anna Przyborowska

Terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trener programu szkolnego Bilateralnej Integracji.  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Kamila Budrewicz

Kamila Budrewicz

Logopeda. Trener Umiejętności Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunku Pedagogika Specjalna.

czytaj więcej

Beata Tryszko-Nawrotka

Beata Trykoszko-Nawrocka

Logopeda, absolwentka studiów podyplomowych z neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 10 lat zajmuje się pracą terapeutyczno-diagnostyczną.

Justyna Krakowiak

Justyna Krakowiak

Logopeda, nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą.

Beata Gralewska-Samarow

Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalista w zakresie terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych, terapeuta integracji sensorycznej.

czytaj więcej

Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk

Pedagog, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunku Diagnostyka Pedagogiczna z Edukacją Międzykulturową, a także kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

czytaj więcej

Jola Maluszczak

Jolanta Maluszczak

Jolanta Maluszczak — neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, licencjonowany glottodydaktyk, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego . Od 20 lat zajmuje się pracą diagnostyczno-terapeutyczną.

Iwona Kamińska

Iwona Kamińska

Oligofrenopedagog, Nauczyciel Wczesnej, Zintegrowanej Edukacji, Terapeuta Integracji Sensoryczne, Terapeuta Ręki. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

czytaj więcej

Aleksandra Dębska

Aleksandra Dębska

Oligofrenopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Trener umiejętności społecznych TUS-SST. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

czytaj więcej

Anna Jeziorska

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

czytaj więcej

Ewa Janczewska

Oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Studium Medycznego – Fizjoterapia oraz Studiów Podyplomowych Ateneum w Gdańsku. Ukończyła Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Integrację Bilateralną – program szkolny, Terapia ręki dzieci w wieku przedszkolnym, Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.