Nasi specjaliści

Sabina Giszter

Dyrektor Poradni. Koordynuje pracę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w poradni. Konsultuje, diagnozuje i prowadzi terapie stymulujące rozwój dzieci.

czytaj więcej

Iza Kotwicka

Asystent koordynatora Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, wykonuje prace administracyjno-biurowe dotyczące dokumentacji WWRD.

czytaj więcej

Marta Kardynał

Fizjoterapeuta. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Vojty i Prechtla. Od 14 lat zajmuje się rehabilitacją ruchową dzieci.

czytaj więcej

Marta Lalka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania początkowego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Od 13 lat zajmuje się pracą diagnostyczno – terapeutyczną.

czytaj więcej

Anna Parakiewicz

Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej, współpracownik Instytutu Hiltona – Perkinsa w USA i Polskiego Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz ośrodków akademickich.

czytaj więcej

Beata Gralewska-Samarow

Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalista w zakresie terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych, terapeuta integracji sensorycznej.

czytaj więcej

Małgorzata Rej

Neurologopeda, pedagog terapeuta,pedagog specjalny,terapeuta Integracji Sensorycznej i Integracji Bilateralnej, provider Johansen IAS, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, hipoterapeuta. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego.

czytaj więcej

Ewa Man-Kozłowska

Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista rehabilitacji medycznej . Od 10 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami postawy ciała, ze schorzeniami neurologicznymi i z chorobami układu oddechowego. W 2009 roku otrzymała międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego
u niemowląt wg Vojty”.

czytaj więcej

Magdalena Polakowska

Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

czytaj więcej

Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk

Pedagog, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunku Diagnostyka Pedagogiczna z Edukacją Międzykulturową, a także kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

czytaj więcej

Iwona Kamińska

Iwona Kamińska

Oligofrenopedagog, Nauczyciel Wczesnej, Zintegrowanej Edukacji, Terapeuta Integracji Sensoryczne, Terapeuta Ręki. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

czytaj więcej

Elżbieta Skoczeń

Oligofrenopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Nauczyciel Wczesnej Edukacji Zintegrowanej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

czytaj więcej

Aleksandra Dębska

Aleksandra Dębska

Oligofrenopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Trener umiejętności społecznych TUS-SST. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

czytaj więcej

Beata Paprocka

Beata Paprocka

Oligofrenopedagog. Terapeuta dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, socjoterapeuta, provider Johansen IAS, Neuroflow, terapeuta Neurofeedbacku.

czytaj więcej

Justyna Leżańska

Neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

czytaj więcej