Bezpłatny program wczesnego wspomagania rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci z określoną niepełnosprawnością.

Integracja sensoryczna zajęcia Olsztyn

Dla kogo jest ten program?

Organizowane jest dla dziecka z określoną niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie tego wspomagania wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

Terapie dostępne w ramach Wczesnego Wspomagania

Integracja sensoryczna olsztyn

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Zaproponujemy też cele i rodzaj terapii, która może być skuteczna dla Twojego dziecka.

Co zrobić, żeby dziecko zostało objęte zajęciami terapeutycznymi w Naszej Poradni w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Aby dziecko mogło zostać objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinia ta jest dokumentem uprawniającym dziecko do korzystania z zajęć wczesnego wspomagania od dnia jej wydania do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej lub określonego czasu, który wyznaczy zespól orzekający w opinii.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn

Telefon: 89 527 20 03

Rejon – osiedla Kościuszki, Kętrzyńskiego, Pojezierze, Kormoran, Podgrodzie, Grunwaldzkie, Kortowo, Brzeziny, Nagórki, Mazurskie, Generałów, Jaroty, Pieczewo.

Przedszkola – Nr 3, Nr 5, Nr 9, Nr 12, Nr 15, Nr 17, Nr 20, Nr 23, Nr 24, Nr 29, Nr 31, Nr 32, Nr 36, Nr 37, Nr 38, Nr 39, Nr 40

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn

Telefon: 89 527 23 47

Rejon – osiedla Dajtki, Gutkowo, Likusy, Nad Jeziorem Długim, Podleśna, Redykajny, Śródmieście, Wojska Polskiego, Zatorze, Zielona Górka.

Przedszkola: 1, 2, 4, 6, 10, 13, 14, 19, 21, Beścik, Family Preschool, Przedszkole nad Jeziorem Długim, Szesnastka, Niepubliczne Leluki, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi „Dziecięce Marzenia”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn

1. PPP-P Olsztyn – tel.89 527 03 46
2. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny BISKUPIEC – tel. 89 715 21 67,
ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec
3. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny OLSZTYNEK – tel. 89 519 23 08,
ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek
4. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny BARCZEWO – tel. 89 514 85 25,
ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
5. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny DOBRE MIASTO – tel. 89 615 19 35,
ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto

Rejon działania

  • Punkt Olsztyn: rejon: gmina Dywity, Jonkowo, Purda, SP Ruś, ZSP Bartąg, ZSP Gietrzwałd
  • Punkt Barczewo: rejon: Miasto i Gmina Barczewo, Miasto i Gmina Jeziorany
  • Punkt Biskupiec: rejon: Miasto i Gmina Biskupiec, gmina Kolno
  • Punkt Dobre Miasto: rejon: Miasto i Gmina Dobre Miasto, gmina Świątki
  • Punkt Olsztynek: rejon: Miasto i Gmina Olsztynek, gmina Stawiguda, gmina Gietrzwałd.